Συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού

Π. Τζαμαλούκας & Λευτέρης Αυγενάκης

Μία ουσιαστική συνάντηση έλαβε χώρα μεταξύ του Υπουργού Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη και του Πέτρου Τζαμαλούκα. Στη συνάντηση αυτή αναπτύχθηκαν θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική τοιχοσφαίριση όπως θέματα που αφορούν αθλητές, προπονητές & γονείς, ενώ συζητήθηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να επανεκκινηθεί η ελληνική τοιχοσφαίριση με ασφάλεια διεξαγωγής αγώνων. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους της αθλητικής ηγεσίας και μεταφέρθηκε η πολιτική βούληση να υπάρξει πρόοδος και στην τοιχοσφαίριση.