Από την Κομοτηνή στην Σόφια ξανά

Στο Domino’s Cup στη Σόφια συμμετείχαν ο Νίκος Ευθυμίου, ο Νίκος Φρατζής και ο Τάσος Ρουσμένης.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε όλα τε αποτελέσματα τους