Τι χρειάζεται για την έκδοση Αριθμού Μητρώου

Σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή στο Μητρώο της ΕΦΟΑ. Είναι εντυπωσιακό ότι οι κάρτες αθλητών τοιχοσφαίρισης έως τώρα έχουν ξεπεράσει τις 200 !

Για να δείτε και να τυπώσετε αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής αθλητή στο μητρώο αθλητών της Τοιχοσφαίρισης πατήστε εδώ (για όλες τις κατηγορίες αθλητών δηλαδή ανδρών, γυναικών, εφήβων & νεανίδων)

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται πατήστε εδώ

Διευκρίνηση : Οι αθλητές/τριες που έχουν ήδη αριθμό μητρώου Ε.Φ.Ο.Α. και επιθυμούν να αποκτήσουν αριθμό μητρώου θα πρέπει να υποβάλουν, από τα δικαιολογητικά εγγραφής, μόνο την αίτηση και να καταβάλουν το ποσό των 12 €, στον λογαριασμό της Ε.Φ.Ο.Α., όπως αναφέρεται στα δικαιολογητικά εγγραφής.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο της τοιχοσφαίρισης και δεν έχουν αριθμό μητρώου ΕΦΟΑ θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα παραπάνω σε μορφή εικόνας

Advertisements