Πρωταθλητές Ελλάδας

Άνδρες

1947 Π. Παπαδόπουλος 1972 Ελευθέριος Γαβαλάς 1997 P. Gregory
1948 Ν. Δημητριάδης 1973 Ελευθέριος Γαβαλάς 1998 P. Gregory
1949 Γ. Λούζι 1974 Ελευθέριος Γαβαλάς 1999 P. Gregory
1950 Γ. Λούζι 1975 Ελευθέριος Γαβαλάς 2000 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1951 Α. Βαντιμπέλα 1976 Ελευθέριος Γαβαλάς 2001 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1952  – 1977 Ελευθέριος Γαβαλάς 2002 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1953  – 1978 Ελευθέριος Γαβαλάς 2003 Πέτρος Τζαμαλούκας
1954 Δ. Κουδούνης 1979 Παναγιώτης Βασιλείου 2004 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1955 Δ. Κουδούνης 1980 Παναγιώτης Βασιλείου 2005 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1956 Δ. Κουδούνης 1981 Παναγιώτης Βασιλείου 2006 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1957 Σ. Δημητριάδης 1982 Παναγιώτης Βασιλείου 2007 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1958 Δ. Κουδούνης 1983 Νίκος Μουστρούφης 2008 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1959 Δ. Κουδούνης 1984 Παναγιώτης Βασιλείου 2009 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1960 Δ. Κουδούνης 1985 Νίκος Μουστρούφης 2010 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1961 Δ. Κουδούνης 1986 Παναγιώτης Βασιλείου 2011 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1962 Σ. Δημητριάδης 1987 Νίκος Μουστρούφης 2012 (Φαμπιάν Καλαιτζής) *

Πέτρος Τζαμαλούκας

1963 Σ. Δημητριάδης 1988 Νίκος Μουστρούφης 2013 Harry Londy
1964 Σ. Δημητριάδης 1989 Παναγιώτης Βασιλείου 2014 δεν έγινε
1965 Σ. Δημητριάδης 1990 Παναγιώτης Βασιλείου 2015 Harry Londy
1966 Σ. Δημητριάδης 1991 Νίκος Μουστρούφης 2016 Πέτρος Τζαμαλούκας
1967 Σ. Δημητριάδης 1992 Νίκος Μουστρούφης 2017 Κώστας Καργιώτης
1968 Σ. Δημητριάδης 1993 Παναγιώτης Βασιλείου 2018 Harry Londy
1969 Γ. Μπαρλέτης 1994 Νίκος Μουστρούφης 2019 Κώστας Καργιώτης
1970 Ελευθέριος Γαβαλάς 1995 Νίκος Μουστρούφης 2020 δεν έγινε
1971 Ελευθέριος Γαβαλάς 1996 P. Gregory 2021 Κώστας Καργιώτης

2022 Κώστας Καργιώτης

* ο αθλητής Φαμπιάν Καλαιτζής συμμετείχε παρατύπως καθώς δεν διέθετε την Ελληνική υπηκοότητα. Φιναλίστ ο Π. Τζαμαλούκας

* Fabian Kalaitzis competed illegitimately due to non Greek citizenchip. Finalist P. Tzamaloukas

Γυναίκες

1982 Ε. Μελαχρινού 1999 Ζέτα Τζαμαλούκα
1983 Ειρήνη Εφραιμίδη 2000 Βάλια Τόσκα
1984 Ειρήνη Εφραιμίδη 2001 δεν έγινε
1985 Άννυ Κωνσταντινίδου 2002 Βάλια Τόσκα
1986 Άννυ Κωνσταντινίδου 2003 δεν έγινε
1987 Άννυ Κωνσταντινίδου 2004 δεν έγινε
1988 Άννυ Κωνσταντινίδου 2005 Ζέτα Τζαμαλούκα
1989 Άννυ Κωνσταντινίδου 2006 Ζέτα Τζαμαλούκα
1990 Ειρήνη Εφραιμίδη 2007 Ελίζα Καργιώτη
1991 δεν έγινε 2008 Ελίζα Καργιώτη
1992 Ανίτα Καγκάλου 2009 Ελίζα Καργιώτη
1993 Ειρήνη Εφραιμίδη 2010 Ελίζα Καργιώτη
1994 Άννυ Κωνσταντινίδου 2011 Ζέτα Τζαμαλούκα
1995 Άννυ Κωνσταντινίδου 2012 Ζέτα Τζαμαλούκα
1996 Ζέτα Τζαμαλούκα 2013 Ελίζα Καργιώτη
1997 Ζέτα Τζαμαλούκα 2014 δεν έγινε
1998 Ζέτα Τζαμαλούκα 2015  Ελίζα Καργιώτη

2016 Ελίζα Καργιώτη

2017 Ελίζα Καργιώτη

2018 Ελίζα Καργιώτη

2019 Ελίζα Καργιώτη

2021 Ελίζα Καργιώτη

2020 δεν έγινε

2022 Ελίζα Καργιώτη