Επικοινωνία

Ο χρήστης των υπηρεσιών αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και υπηρεσίες του ιστότοπου squash.gr έχουν κυρίως ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ χαρακτήρα, με έμφαση σε γεγονότα που αφορούν τον αθλητικό χώρο.  To squash.gr εγγυάται μόνο ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι αληθές και ακριβές κατά το χρόνο μετάδοσης του. Η διεύθυνση δεν υιοθετεί και δεν ασπάζεται καμία εκ των απόψεων, δημοσιευμάτων, σχολίων κλπ που αναρτώνται στον ιστότοπο squash.gr και στην σελίδα του στο Facebook